AMNYTT 6/2019 - Page 41

41 /168 forståelse for de fysiske egenskaper og riktig utnyttelse av kunstig intel- ligens kan vi oppnå 98 til 99 prosent riktig estimat av diagnostiske hen- delsene, selv om det oppstår en feil et sted i måleoppstillingen. - Vi har utført tester som viser at det er mu- lig å oppnå så gode resultater, for- teller Boer. Fortsatt er god kontakt med kundene viktig. Kontakten gir oss kunnskap om hva som er viktig å videre utvikle. Mer trådløst Produktene vil bli smartere og be- hovet for kommunikasjon øker. Boer mener at selve kontrollsystemet vil være basert på trådbunnet kommu- Få informasjon fra skyen med acirro + Flytt maskindata til skyen med våre IIoT-klare X2 HMI og BoX2-enheter, og få informasjon for å effektivisere driften. Hvis din bedrift benytter automasjon, har dere tilgang til data. Data som kan fortelle når maskiner kjører effektivt, indikerer behov for vedlikehold eller andre tiltak. Våre X2 HMI og BoX2 enheter er nå IIoT forberedt som standard og lar deg flytte maskindata til skyen ved å benytte vår acirro + IIoT plattform. Å vise maskindata i visuelle dashbord gir deg en god oversikt og informasjon for å effektivisere driften. TA ET SKRITT MOT DIGITALISERING NÅ! Les mer på: www.beijerelectronics.no/cloud AMNYTT NR. 6 2019 nikasjon. I dette feltet registrerer vi stor skepsis hos brukerne til trådlø- se løsninger. Fortsatt så menes det at sikkerheten og de strenge krave- ne til tilgjengelighet i kommunika- sjonen ikke tilfredsstilles med tråd- løs kommunikasjon. Men i økende grad vil måleresulta- ter bli overført trådløst. Det gjelder spesielt for data som kun skal be- nyttes til diagnostikk og styring av vedlikehold. Det er flere aktuelle standarder og teknologier som prø- ves ut. Wireless Hart er godt kjent. ISO 100 standarden har sine forde- ler. NB (Narrow band)-IoT og LoRa (Long Range) er begge utviklet for utstyr som har lavt energiforbruk.