AMNYTT 6/2019 - Page 34

Pressemeldinger ABB slutter seg til ny, global allianse for datasikkerhet Operational Technology Cyber Security Alliance (OTCSA) vil utvikle retningslinjer for datasik- kerhet i infrastruktur i tekniske styringssystemer, såkalt «opera- sjonell teknologi». ABB har sluttet seg til en ny allianse for å gi et tek- nisk og organisatorisk rammeverk for trygg og sikker operasjonell teknologi (OT). Den nye alliansen tar sikte på å bygge bro over sikkerhetshull i kritisk infra- struktur og industrielle kontroll- systemer. Målet er å støtte og forbedre hverdagen til innbyggere og arbeidere i en verden i kontinuerlig utvikling. Utvikler rammeverk Industriselskapene Check Point Software, BlackBerry Cylance, Forescout, Fortinet, Microsoft, Mocana, NCC Group, Qualys, SCADAFence, Splunk og Wärtsilä har inngått samar- beid med ABB for å etablere OTCSA. - Med komplett 360-graders databe- skyttelse, forstår ABB viktigheten av datasikkerhet i systemer og løsninger for infrastruktur og industri, sier Satish Gannu, leder for sikkerhet i ABB og arkitektur og analyse for ABB Ability™.