AMNYTT 6/2019 - Page 33

33 /168 ser store muligheter i å kunne levere tilsvarende løsninger over hele lan- det, forteller Kvam. Da er landsdek- kende support viktig og her kom WAGO best ut i vår evaluering. I løsningen som ble levert for to år siden var det både styring og visu- alisering. I den siste leveransen inn- går foreløpig ingen styring. Det er kun overvåkning som UNICON øn- sket. – Men vi har i stor grad kopi- ert programmeringen fra den første leveransen, forteller Kvam. Det gir to fordeler: • løsningen er testet i drift • nye funksjonalitet kan lett tilføyes Det er tre brukernivåer i systemet, hvor tilgangen er passordstyrt. De tre nivåene er: • administrator, som kan program- mere • operatør, som kan styre funksjoner • viewer, som kun har visuell tilgang Hjullastersjåføren har viewer til- gang. Mer er det foreløpig ikke be- hov for. Men når systemet er inn- kjørt, kan det være ønskelig å så på muligheten for å legge inn enkelte styrefunksjoner i løsningen. Stopp og start av transportbånd er det ak- tuelt å vurdere å legge inn i den nye AMNYTT NR. 6 2019 løsningen. Uønsket stopp av trans- portbånd som er helt fyllt opp med råstoffer skaper problemer. Kan slike stopp unngås, spares det sto- re summer i reparasjonsarbeid og driftsstans - Løsningene våre må ha fungert godt, sier Kvam avslutningsvis. Vi fikk ikke en eneste henvendelse om driftsproblemer i forbindelse med den første installasjonen. Og etter kun få dagers driftserfaring er jo til- bakemeldingene denne gangen at personellet melder om en mer opti- mal driftsituasjon. Om UNICON Unicon AS er Norges ledende be- tongleverandør med 26 faste fabrik- ker rundt om i landet, fra Steinkjer i nord til Mandal i sør. Virksomheten er organisert i tre regioner, med til sammen 9 distrikter, i tillegg til en mobilavdeling. Alle distriktene har solid kompetanse på betong, og har egne teknologer som bistår på byg- geplass. Hvert enkelt distrikt og fa- brikk håndterer bestillinger og salg, og gir gode råd og veiledning om betong som byggemateriale. Anlegget på Sjursøya står for om lag en tredjedel av selskapets totale produksjon.