AMNYTT 6/2019 - Page 32

32 /168 AMNYTT NR. 6 2019 iPaden er lett å se, uten å forstyrre sjåførens oppmerksomhet mot håndtering av hjullasteren til silo og til produksjon av betong. Den andre PLSen overvåker fyllin- gen av råvaresiloene. Det er Vega Norge med samarbeidspartnere som har levert styring og overvåk- ningsløsningene med tilhørende HMIer. – For om lag to år siden le- verte vi anlegget for overvåking og styring for fylling av sementsiloer, forteller Pål Kvam. Han er ansvarlig for UNICOM som kunde hos Vega. Nivået i sement siloene blir målt med VEGAPLUS 69, som er en 80 GHz radar. UNICON var tydeligvis så fornøyd med denne installasjo- nen at de ba oss også levere det nye systemet. I evalueringsarbeidet i det første anlegget falt valget på B&R som PLS leverandør. Løsningen er utviklet slik at de to PLSene kan fungere som backup for hverandre. Det gir sikrere drift. Gjenbruk Det har skjedd en rivende teknologi- utvikling i løpet av de to årene som er gått. Denne gangen falt valget på WAGO som leverandør av PLS og tilhørende visualiseringsløsnin- ger. Utslagsgivende var at WAGO har gode visuliseringsløsninger og brukervennlige apper. I tillegg har denne leverandøren også god tek- nisk support over hele landet. – Vi