AMNYTT 6/2019 | Page 30

30 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Hjullastersjåføren ser enkelt hvilken silo som først må ha påfyll av råstoff I perioder utnyttes produksjonska- pasiteten godt over designet pro- duksjonsvolum. Anlegget går van- ligvis døgnet rundt. For å unngå produksjonsstans må siloene med råstoff fylles jevnlig. Uten oversikt må siloene få påfyll oftere en opti- malt. Råstoff hentes fra lagre med hjullaster og fylles i et kar. Fra karet er det transportører til de forskjel- lige siloene, i alt 12 stykker. Hjullas- tersjåføren er en sentral person for optimal drift av anlegget. Lang er- faring som ga forståelse av hvilke råstoff siloer som hadde behov for påfyll var helt avgjørende for jevn produksjon. Nylig ble det installert et system som viser fyllingsgrad i siloene og gir brukervennlig presentasjon for hjullaster sjåføren. UNICON har fått et verktøy som sikrer at råvaresilo- ene til enhver tid har god nok fyl- lingsgrad, selv om sjåføren ikke har flere ti års erfaring. Raskt god erfaring Etter kun få dagers drift har sjåfø- rene erfart et de får bedre oversikt over behovet for fyllingen av de enkelte siloene. – Vi får bede flyt i arbeidet vårt, sa Jostein Brevik, til AMNYTT. Han er både driftsope- ratør og hjullasersjåfør. Når vi ser i