AMNYTT 6/2019 | Page 23

23 /168 AMNYTT NR. 6 2019 ABB i Skien har mer enn ti roboter til produksjon av elektroteknisk utstyr, blant annet sveiseroboter. bånd og spilt av når roboten lakker- te, forklarer Kerlefsen. Strengt tatt var dette lakkeringsro- bot nummer to utviklet hos Trall- fa. Den første lakkeringsroboten så dagens lys to år tidligere og ble be- nyttet internt til lakkering av nett- opp trillebårer. I likhet med månelandingen har oppfinnelsen på Jæren satt dype spor etter seg. Lakkeringsroboter har forbedret produksjonen av varer som påføres overflatebehandling for beskyttelse eller økt estetikk. - De sørger for raskere overflatebe- handling med spesifisert tykkelse, for eksempel kun ett minutt for å lakkere en hel bil utvendig. Til det benyttes fire roboter i samspill, for- teller Kerlefsen. - I tillegg minime- rer robotene forbruk av lakk, øker kvalitet og nøyaktighet og byr på bedre helse, miljø og sikkerhet ved å unngå nærhet til kjemikalier og krevende, ergonomiske bevegelser. Kort sagt sørger lakkeringsroboter for økt bærekraft. Bilbransjen er blant storforbru- kere av industriroboter, inklusiv