AMNYTT 6/2019 - Page 22

22 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Videoreporter Marte Lie i ABB demonstrerer programmering av verdens første lakkeringsrobot fra 1969, nå pensjonert på museet Vitengarden på Jæren (Foto ABB). I 1969 var verdens øyne rettet mot den første månelandingen. Samti- dig var en gruppe jærbuer hos tril- lebårprodusenten Trallfa, med Tøn- nes Grødeland, Ole Molaug og Nils Underhaug i spissen, travelt opptatt med å levere verdens første lakke- ringsrobot. Den ble eksportert til Gustavsberg i Sverige for å emaljere badekar og skal ha gjort en fremra- gende jobb. - Den var i drift i 20 år før den ble returnert til dagens ABB og senere donert til museet Vitengarden på Jæren, forteller Jan Christian Ker- lefsen, leder for Robotics & Discrete Automation ved ABB i Norge. ABB overtak Trallfa Robot på midten av 1980-tallet. Gir økt bærekraft Prislappen var 89 000 kroner, som omregnet til dagens kroneverdi er på nivå med en moderne lakkerings- robot. Kundens spesifikasjonen be- grenset seg til å slå fast at den skulle ha «knapper og signallys». Uansett var programmeringen genialt enkel. - Det var bare å lede og lære den gjennom lakkeringsjobben. Beve- gelsene ble lagret på et magnet-