AMNYTT 6/2019 - Page 21

21 /168 AMNYTT NR. 6 2019 50 år siden den banebrytende oppfinnelse av lakkeringsroboten på Jæren ABB har fortsatt et blomstrende innovasjonsmiljø for roboter i verdensklasse på Bryne. Av Even Fladberg, ABB