AMNYTT 6/2019 - Page 18

18 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Selvkjørende trucker sørger for god flyt i produksjonen garantere at produktet tilfredsstiller myndighetenes krav som nærings- middel. Personen som utfører disse prosedyrene, kan også utføre andre oppgaver i produksjonen. Det sikrer at det hele tiden er nok operatører til å sikre høy oppetid i produksjonen. Omfattende anlegg på Gjelleråsen Med det brede produktspekteret blir det en del omstilling i produk- sjonslinjene. I næringsmiddelindus- trien er det store krav til hygiene, derfor er det en god del rengjø- ringsprosedyrer som gjennomføres. Teknisk sett sier Fagernes at anleg- get grovt sett kan sies å bestå av tre forskjellige teknologigenerasjoner. De eldste anleggene er fra anleg- get ble etablert på 1980 tallet. Ved årtusen skiftet ble deler av anleg- get oppgradert. Det samme skjed- de omlag ti år senere. Når nye linjer blir installert blir som regel siste ge- nerasjon teknologi tatt i bruk. På Gjelleråsen har Ringnes seks pro- duksjonslinjer. Det omfatter pro- duksjon av drikkevarer, øl, brus eller vann, blåsing av flasker, fylling, pal- letering og distribusjon. I alt arbei- der 750 personer i anlegget. Byg- ningsmassen er på 70 000 m2. Alle produkter i porteføljen til Ringnes, unntatt Farris og Imsdal, produseres - I fjor ble styresystemet for anleg- på Gjelleråsen. get oppgradert. I utgangspunktet