AMNYTT 6/2019 - Page 15

15 /168 AMNYTT NR. 6 2019 To samarbeidende roboter skal i fremtiden håndtere pappkartongene automatisk trykk på 38 bar og faene får riktig fasong. En transportør sørger for at fatene sendes til tapping. I før- ste fase av tappeprosessen fylles fatene med CO2. Dette gjøres for å unngå skumming ved påfyll av ølet. Ølet overføres i rør fra bryggeride- len som ligger vegg i vegg med tap- periet. Etter tapping merkes plast- fatene og det settes lokk på fatet. Deretter blir det tredd en pappeske rundt fatet. Esken skal beskytte fa- tene under transport. Etter denne operasjonen palleteres ølfatene og sendes til ferdiglageret. All intern transport er automatisk med egne selvstyrende vogner. Helautomatisk drift Produksjonslinjen er designet for helautomatisk drift, med behov for kun en operatør. I innkjøring NYHET! AX / KX. Åpner nye perspektiver. Den nye generasjonen av kompaktapparatskap og småbokser. www.rittal.no