AMNYTT 6/2019 | Page 14

14 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Hovedleverandøren av produksjons- anlegget er det tyske maskinbyg- geren KRONES. Dette selskapet er blant verdens ledende leverandører av bryggerianlegg. Etter hvert som linjen ble bygget og idriftssatt, høs- tet driftspersonellet erfaring som nå benyttes til å gjøre forbedringer i produksjonslinjen. Optimaliseres Jon Fossum kontrollerer at produksjonen går som normalt - Moderfirmaet, Carlsberg, utviklet et grunnkonsept for påfyllingslinje med plastfat, forteller Jon Fossum til AMNYTT. Her på Gjelleråsen har vi heldigvis god plass, så vi trengte ikke å tilpasse linjen til lokalene. En av grunnene til at Ringnes ble valgt til pilot for robotisert håndtering av innpakning av plastfatene i pappes- ker er nok den gode produksjons- kompetansen til medarbeiderne. Over 30 nye fordeler som gjør det: • Enkelt • Raskt • Fleksibelt • Sikkert Prøveproduksjonen startet opp rett før juli 2018 og varte til februar i år. Nå er produksjonen inne i en fase hvor linjen optimaliseres. Produk- sjonslinjen er designet for 500 fat i timen. Foreløpig er ikke markedet så stort, på grunn av at kundene må få installert nytt utsyr for å kunne håndtere plastflasker. Denne pro- sessen forventes å være avsluttet i sommeren 2020. Første steg i produksjonsprosessen er oppvarming av fatemnene til 100 grader. Så utsettes emnene for et