AMNYTT 4/2020 - Page 6

UTDANNING ER NØKKELEN Leder AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring. I komiteene som utarbeidet disse planen var det både utdanningsbyråkrater og representanter for aktuelle fagforeninger. I dag skiver Kunnskapsdepartementet på sine hjemmesider; - Fag- og yrkesopplæringa skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og offentlig sektor vil i framtida ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Regjeringa meiner derfor at det er nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og kjempe mot eit uakseptabelt høgt fråfall. Fortsatt er et viktig å heve statusen på fagutdanningen. Hvorfor er det behov for samme målsetting etter mer enn 25 års satsing på fagutdannelse. Noe av svaret ligger nok i at de som har utviklet fagplanene tenkte mer på egne ambisjoner enn på å utvikle de fagarbeiderne næringslivet trenger. Høsten 1993 troppet Ifea (en av forløperne til dagens NFEA) opp i Kunnskapsdepartementet for å gi fagfolkene innen automatisering og elektro i industriell virksomhet syn på reformen. Budskapet var klart: - Fagplanene reflekterer ikke det reelle behovet. Planene inneholder for mye uaktuell teori. Resultat vil bli frafall og også muligens manglende rekruttering til de aktuelle fagene. Hvordan har det gått? Utsagnet på Kunnskapsdepartementets sider viser at man ikke har nådd målsettingen for Reform 94. I et forsøk på å hjelpe til i arbeidet med å heve statusen til fagarbeidere hadde A-magasinet for noen år siden en fyldig reportasje om fagutdanningens viktige betydning for samfunnet. Men godt ut i reportasjen går redaksjonen i den vanlige fellen, godt hjulpet av utdanningsbyråkrater; - Starter du på fagutdannelse, kan du ta doktorgrad. Er dette med på å heve statusen til den grunnleggende fagutdannelsen, nå budskapet er at du må hige videre i utdanningsstigen. Nå sier også ministeren for utdanning; vi må heve statusen til fagutdannelsen. Altså; vi har ikke lært noe vesentlig i løpet av 25 år. Mye av årsaken er at det er utdanningsbyråkrater og profesjonelle fagforeningspersoner, som har sine egne målsettinger og ikke fagarbeiderens beste som sin målsetting. Spør de som bruker skrutrekkeren og oscilloskopet om hva som trengs, så kommer vi videre. AMNYTT ønsker alle våre lesere og samarbeidspartnere god sommer. Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør