AMNYTT 4/2020 - Page 21

21 /71 AMNYTT NR. 4 2020 Corvus nå hele syv ulike batterier tilpasset ulike typer fartøy. I Canada er INTEK tildelt kontrakten for å bygge en produksjonslinje til den nye batteriserien Blue Whale som skal være klar for leveranse i 2021. Egenskapene til denne batteriserien er tilpasset skip hvor det er lengre tid til ladning inn og ut, som cruise og ro-ro skip. – Produksjonscellene her hos oss er utviklet slik at det forholdvis enkelt kan bygges om til produksjon av nye typer batterier, forteller Frydenlund. Fleksibilitet er viktig. Et eksempel på slik omstilling er at batterier som tidligere ble produsert av Grenland Energy i Skien, som nå er en del av Corvus Energy, nå skal bli produsert i lokalene i Bergen. Moderne produksjonsceller med roboter kan lett omstilles. Corvus Energy har vist at produksjon i Norge kan være konkurransedyktig på det internasjonale markedet. Og er en viktig dela v det grønne skiftet. OK! Send meg mer kabel… Gjør det trådløst med Vanguard gass detektor Vanguard, gass detektor for trådløst HART nettverk • Enkel kalibrering • 5 års levetid på batteri • Enkel montering • Sensorer for CH 4 , H 2 S og CO www.flow.no