AMNYTT 4/2020 - Page 20

20 /71 AMNYTT NR. 4 2020 Selvgående roboter sørger for god flyt i den interne logistikken produksjonsutstyret til å fungere så optimalt som mulig. Det er mye mekaniske komponenter som skal fungere i samspill med instrumentering og datateknologi. Operatørene må tilegne skal kunnskap om hvorledes instrumenteringen fungerer i samspill med de mekaniske systemene. Det er en god del fin-tuning som skal til før visjonen til systemet og robotene fungerer helt optimalt. Flere av de ansatte har fagbrev, blant annet som automatikere. Og siden mange operatører har vært med fra installasjon av utstyret, har de lært teknologien å kjenne samtidig som de tilegner seg kompetanse på drift av hele produksjonslinjen. Når vi er i vanlig drift, er planen at to operatører skal kunne drifte hele anlegget. Markedssituasjonen, før Korona-epidemien satte inn, tilsa at produksjonen med to skift daglig. Totalt er det om lag 40 ansatte hos Corvus Energy i Bergen. Selv i en fullt ut automatisert produksjon er det behov for administrative funksjoner dersom ordre og materiellflyt gå uten problemer. Rask omstilling Det skjer hele tiden produktutvikling. Fra å ha ett batteri i 2016, har