AMNYTT 4/2019 - Page 99

REGENERERING | VIND Skisser: Spitzner Engineers I forbindelse med neste utvikling, som er et innovativt klimaet, slippes det ut altfor mye CO 2 i atmosfæren, og det avisingssystem til rotorbladene, fant Spitzner en egnet over hele verden. "Nettopp dette var utgangspunktet vårt. Med samarbeidspartner i nettopp Phoenix  Contact. "Ideen, Blancair har vi så mye energi tilgjengelig at vi kan suge inn og beregningene og oppdraget stammer fra oss. Men vi er ikke fi ltrere luft. CO 2 -mengdene kan vi skille ut og samle opp. Og elektroingeniører, dette arbeidet kan tilskrives kollegene deres klargjøre det til bruk som eFuel – eller sluttlagre det.“ hos Phoenix Contact." "Anti- and De-Ice Operating System" (ADIOS) står klart til serieproduksjon i løpet av kort tid. De Det lønner seg! første testanleggene med elektrisk oppvarmet sjikt er satt opp. Jörg Spitzner er riktignok visjonær, men ingen fantast: "I begynnelsen stilte vi oss selvsagt også spørsmålet om CO 2 -støvsugeren det overhodet ville kunne fungere. Hvordan må et slikt Siste oppfi nnelse innen vindenergi baserer på erfaringer fra ettermonterbart anlegg så dimensjoneres? Passer det inn i optimalisering av rotorblader. "Når man åpner vingespissene en gondol?" I dag er Spitzner sikker i sin sak: "Det lønner seg. (1), strømmer den stillestående luften utover ved bevegelse Ideen er skikkelig disruptiv. Og i mellomtiden også patentert." (2). Kreftene er helt enorme. Vi undersøkte hva som skjer På spørsmål om han betrakter seg selv som ingeniør eller hvis man åpner roten mot vindhjulets nav (3). Og fant ut at heller som klimaredder, smiler Spitzner lunt: "Begge deler sirkulasjonen som da oppstår, er meget godt egnet til å tørke passer. Hos oss oppstår først og fremst smarte ideer. Vi tar luften (4). Spesielt innen offshore er kondensvann nemlig et likevel også sosialt ansvar på alvor. Vi avviser derfor konsekvent kjempestort problem." enhver forespørsel fra rustnings- og våpenindustrien." Men Spitzner og kollegene hans tenkte et skritt videre: Den som opplever Jörg Spitzner, aner at den ene eller "Hvis luftstrømningen genererer slike energimengder, kan andre ideen fra han og gruppen hans fremdeles ikke har blitt vi egentlig også fi ltrere den (5). Det gir ekstra tørkeeffekt i presentert – men kanskje i Blomberg, på Technologiekongress anlegget. Og her kommer vår Blancair-tilnærming – vi kunne i tillegg fi ltrere CO 2 fra luften (6)." Windenergie 2020! (lo) Ideens bakgrunn: Til tross for alle tiltak for å beskytte spitzner-engineers.de Spennende foredrag på Technologiekongress Windenergie Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 19