AMNYTT 4/2019 - Page 97

Vindgruppen hos Phoenix Contact Fra tårnbase til rotorblad: I vindanlegg stilles det meget strenge krav til det tekniske systemet. Disse ekspertene går ikke av veien for noen utfordringer når det gjelder å utvikle konsekvente løsninger for å automatisere samtlige delområder pålitelig, uansett om det dreier seg om tropiske soner eller polarsirkelen. Mirco Zingler Den 26 år gamle elektronikeren og Application Engineer er ansvarlig for BU Shop VMM og lærer opp lærlinger og dual- studenter Philip Daun Ingeniøren for vindenergi har vært hos Phoenix Contact i åtte år, og er helt sikker på at fi rmaet hans har de riktige produktene for å kunne bli med på å forme fremtiden Daniel Simon Application Engineer som har vært med i vindgruppen siden 2016, ansvarlig for maskin- og fi rmanær programvareutvikling Sergej Weigum Application Engineer som har vært hos Phoenix Contact siden 2012. Han kom med i vindgruppen på den klassiske måten – "stormet bare inn" Karl-Heinz Meiners Med sine unge 48 år er han gruppens eldste, ingeniør innen fi nmekanikk og medisinteknikk og Senior Project Manager Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 17