AMNYTT 4/2019 - Page 96

REGENERERING | VIND regnet. "Med riktig bil vil man kunne lade energi I Aurich vokser på den måten nettopp det for 400 kilometer." Han ser litt medlidende bort sammen som hos Phoenix Contact allerede er på vår hybrid,, som bare kan drømme om slike fi rmaets fi losofi . Når man ser på e-mobilitet og ladestørrelser. regenerative energikilder som en helhet, fremstår I første omgang liker vi selvsagt ladepluggen fra eget fi rma, som ved hjelp av aktiv kjøling ville denne utviklingen absolutt logisk. Ikke logisk, men typisk, er regnet. Det opphører ha kunnet transportert betraktelig sterkere strøm. ikke. På hjemveien legger vi likevel inn en stopp på Men pluggen er ikke den eneste delen som stammer en rasteplass langs motorveien – et symbol med fra Øst-Westfalen: "Her har Enercon og Phoenix ladestasjon lokker til seg oss og elbilen vår. Nesten Contact inngått et utviklingssamarbeid og er i stor unødvendig å nevne, men også her lyser en plugg grad med på å drive temaet ladestasjoner fremover. fra fi rmaet Phoenix Contact mot oss … Når ladingen For Enercon er det en viktig utvikling, for med dette så ikke fungerer på grunn av manglende kort, viser åpner vi for et helt nytt forretningsområde. Vi er at det ikke bare er Südlink-strømtraseen som er et klare for strukturendringene, både når det gjelder prosjekt som det gjenstår mye på. Men det er et annet regenerative energier og mobilitet." tema. Nils Lesmann Projekt Manager, har vært med i gruppen siden 2009. 29-åringen skrev her sin bacheloroppgave rundt temaet lynbeskyttelse 16 UPDATE 1/19 Marc Reitmeier Effektelektronikeren og reguleringsteknikeren overtok blant annet G10x- prosjektet hos Gamesa i 2008. Carsten Schröder Produkt Manager, med mange års erfaring i vindgruppen, har vært med siden 2012, kommer opprinnelig fra Nordex Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact Andre Köhnke Director VMM Wind Power, aktiv i temaet vind i mange år, sjef for vindgruppen i snart ett år Mark Bekemeier Electrical Engineer. Elektroteknikeren har sin bakgrunn fra solcellesektoren, men føler seg nå også hjemme i vindgruppen Uli Kleinschmidt Key Account Manager, mannen med to skrivebord – ett på sitt hjemsted Bad Pyrmont, ett hos en av våre storkunder