AMNYTT 4/2019 - Page 95

REGENERERING | VIND Bilde til venstre: Gjenkjenning av is Bilde i midten: Gjenkjenning av lyn Bilde til høyre: Lastmåling middelalderen hadde frieserne høvdinger, i en lang periode til og med valgte høvdinger. De uavhengige vrangpeisene betraktes jo den dag i dag som rigide når det gjelder innføring av alt som er nytt og ukjent. Enda mer forbløffende, altså, at elektroingeniøren Aloys Wobben etablerte fi rmaets hovedsete her. Og det allerede i 1984. Det hele startet med tre ansatte. I dag er konsernet en global aktør med produksjon over hele verden og anlegg i fl ere enn 45 land. Når vi ruller frem foran E-Charger 600, venter Tobias Trauernicht på oss allerede. Den sympatiske ingeniøren har ankommet i egen E-Golf, for vår hybrid tåler ikke "rask" DC, det vil si likestrøm. Nå er det absolutt over og forbi med sol: Vinden sender regnet horisontalt gjennom luften. 350 kW hurtigladestasjonen lar seg ikke påvirke av det. "Det er fremdeles en prototyp, men i 2019 planlegger Enercon å starte opp serieproduksjonen", svermer Trauernicht, helt uanfektet av det høljende à Overgangsstasjon Vanligvis i containerform, strømovergang til mellom- eller høyspenningsnett Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 15