AMNYTT 4/2019 - Page 94

Gjenkjenning av is Påsatt radiosignalsensor som måler faktisk istykkelse Lyngjenkjenning Fiberoptisk måling på avlederen i bladet Gondol Måleelektronikk, kontrollere, bussystemer Pitchekontroller Hvert blad med egen kontroller, bremseovervåking bedriften temaet service som et attraktivt område for å skille seg ut fra konkurrentene. Og det lenge før alle andre. Produksjonsdybden er også helt unik, og det på verdensbasis. Bedriften i Øst-Friesland, med sine utallige datterselskaper, produserer Lastmåling Sensorer som er installert i bladet, med strekklapper generatorer, gondoler, betong- og stålrørtårn, rotorblader, kontrollere, effektelektronikk og en del av støpekomponentene, i egne fabrikker. Like før vi kommer til Aurich kjører vi også forbi en av de få gjenværende kornmøllene. Den strømgenererende vindmøllen har forresten også en lang historie. Allerede i 1887 satte skotten James Blyth opp første anlegg for å forsyne det Tårnbelysning LED-basert belysning inkludert nødstrøm lille feriehuset sitt med energi. Samtidig opprettet Charles Francis Brush i Ohio en strømvindmølle med et totrinns gir. Anlegget var 20 meter høyt og drev en generator på 12 kW. Deretter passerer vi bygrensene til Aurich, friesernes gamle høvdingby. Riktig: Frem til Kontrollere, måleelektronikk Datainnsamling og evaluering over hele anlegget Strømforsyning Uavhengig sikring av driftsfunksjoner 14 UPDATE 1/19 Dataleverandør Et vanlig vindanlegg har over 1000 målepunkter som gir informasjon om anleggets status til enhver tid, der anleggets signaler må fanges opp og behandles Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact Vindparkstyring Styringselektronikk, datainnsamling og nettverkstilknytning