AMNYTT 4/2019 - Page 9

Pressemeldinger Dagens teknologi leverer fra seg mer data enn noen gang – men får du maksimalt utbytte av all denne dataen? Informasjon fra sensorer er avgjørende for å ta kri- tiske beslutninger for driften din og sikre optimale driftsforhold. Når du er belastet med å utføre gam- meldagse manuelle runder eller for opptatt til å analysere dataene dine raskt, slipper viktig informasjon gjen- nom fingrene dine. Uten rask og nøyaktig dataanalyse kan det være vanskelig å prioritere vedlike- holdet og identifisere potensielle farer eller feil. Dette kan svekke sikkerheten, påliteligheten og sette anlegget ditt i fare. Emersons Plantweb Insight gir øye- blikkelig innsikt og tilgang til viktig informasjon om annleggets essensielle utstyr. Dette hjelper deg til å ta bedre beslutninger for din virksomhet. Hundrevis av anleggskritisk utstyr på anlegget. Når et kritisk utstyr begynner å feile, trenger rett person rett informasjon for å ta den rette avgjørelsen. NÅ KAN DU DET Samarbeid om viktige beslutninger når som helst, hvor som helst. Opprettholdelse av produksjonen betyr ofte å håndtere det uventede - raskt og presist. Plantweb Optics samhandlingsplatform forbinder produksjonsteamet med anlegget via mobile enheter med beslutningsstøttende informasjon til rett person til rett tid. For å lære mer om hvordan komme i gang, besøk Emerson.com/CollaborationSoftware. Kontakt oss på telefon: 35575600 eller send oss en mail på info.no@emerson.com Registrer deg for å få nyheter fra Emerson Emerson.com/subscribe Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke. ©2019 Emerson Electric Co.