AMNYTT 4/2019 - Page 87

FRA BRANSJEN Rullende solcelleanlegg Oppstartbedriften Sono Motors forvandler bilen til en energigenerator Når det kjørende fremkomstmiddelet selv blir en energiprodusent – ideen til den unge oppstartbedriften Sono Motors fra München er absolutt fascinerende. Sion, som er det aller første verket til den nye bilprodusenten, er dekket med solceller. "Toveis" er trylleordet som skal gjøre en forbruker om til en energiprodusent samtidig. 7,5 kvadratmeter karosseri kan påmonteres 330 enkeltsolcellemoduler. Elbilen blir ikke uavhengig av den grunn, i optimale tilfeller vil rekkevidden kunne forlenges med rundt 30 kilometer pr. dag. Likevel: Det gir Sion 250 lovede kilometer rekkevidde. Den unge gruppen ble forsterket med tidligere Nissan-manager Thomas Hauf, og hentet teknologikjempen Continental inn som leverandør for eldriften. Og med rundt 9000 interesserte kjøpere som allerede har betalt et beløp for forhåndsbestilling, viser det modige prosjektet en god økonomisk fremgang.  sonomotors.com 330 enkeltmoduler på rundt 7,5 kvadratmeter forlenger rekkevidden til Sion Offshore-monster Slutten av en epoke Energikjempe på havet Den siste gruven har stengt Ti megawatt effekt – selve kongeplassen i offshore-sektoren. I denne ligaen stiger Siemens Gamesa inn. I 2019 vil det tysk-spanske konsernet utforme en prototyp, og starte med de første anleggene i 2022. Maskinhusene fra disse gigantene monteres i egen fabrikk i nordtyske Cuxhaven. Ved hjelp av 20 slike vindturbiner i en vindpark kan årlig strømforbruk dekkes for en by tilsvarende Liverpool.  Etter over 200 år opphørte steinkullbergverksdriften i Tyskland offi sielt den 21. desember 2018. Slutten på en æra som ikke bare var avgjørende med på å prege og forme de økonomiske kreftene i Tyskland i det 19. og 20. århundre. For den er også tett sammenfl ettet med historien til Phoenix Contact. RWE- rekkeklemmen oppstod i Ruhrområdet, rekorden hadde tilnavnet "die Bergbau-Klemme" (bergverksklemmen). Den dag i dag er Phoenix Contact fortsatt aktiv med utallige produkter for bergverk. For bedriften i Blomberg stanser gruvedriften altså ikke – men for Ruhrområdet setter nedleggelsen av gruven Prosper-Haniel sluttstreken for aktiv gruvedrift.  siemensgamesa.com Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact Det svarte gullet var selve motorkraften ved industrialiseringen og skapte dagens Ruhrområde. UPDATE 1/19 7