AMNYTT 4/2019 - Page 86

FRA BRANSJEN Søyle i stedet for tre Mann + Hummel trosser finstøvet Filterprodusenten Mann +  Hummel, som holder til i regionen Schwaben i Tyskland, er spesialisert på fjerning av uønskede partikler rundt kjøretøy og motor. Denne globale markedslederen holder til ikke så langt fra Stuttgart og er dermed selv berørt av finstøv- og kjøreforbud. Disse kloke hodene har nå utviklet helt spesielle "finstøvspisere". I tillegg til kjøretøyer, som faktisk påmonteres filtersystemer, har stasjonære anlegg vært i drift i denne storbyen siden slutten av 2018. Mann + Hummel har gitt den høyteknologiske treimitasjonen betegnelsen Filter Cube. Med 17 filtersøyler som er installert langs Neckartor, som er et trafikknutepunkt i Stuttgart, vil Hightech-bedriften vise at kampen mot NO 2 , finstøv og kjøreforbud på ingen måte er tapt. De 3,60 meter høye filtersøylene består av tre deler. Innvendig sitter kombifiltrene, som i tillegg til partikkelfiltre har ekstra sjikt med aktivt kull som skal brukes til å adsorbere nitrogendioksid. Ventilatorer sørger for luftgjennomstrømning – pr. time suges inn og filtreres rundt 10 000 kubikkmeter luft.  mann-hummel.com Energi fra bakken En sykkelsti med bilperspektiv I 2014 grunnla ingeniøren Donald Müller-Judex sin bedrift Solmove. Visjonen hans var å bruke ubenyttede områder på bakken til solcelleenergi. Mot slutten av 2018 ble pilotprosjektet med en solcellesykkelsti startet opp i Erftstadt. Den 90 meter lange teststrekningen består av små solceller som er omgitt av glassflis og som er ekstremt værbestandige og slagsikre. I mørket sørger integrerte LED-er for sikt, om vinteren varmes det sklisikre sykkelområdet opp. Kostnader i forbindelse med vedlikehold, belysning og rengjøring bortfaller dermed helt. Det som derimot oppstår, er rundt 12 til Teststrekningen som kan varmes opp, har en lengde på 90 meter 16 megawatt solcellestrøm. I følge de ansvarlige er det nok til å dekke ett års behov til fire husholdninger. Bare i Tyskland regner Solmove med 1,4 millarder kvadratmeter potensielt utnyttbart areal – "tilstrekkelig til å forsyne 20 millioner elbiler".  solmove.com Forstening av CO 2 Drivhusgass ade? For å takle klimaendringene er det ikke nok å bare redusere CO 2 -mengdene. Den må også trekkes aktivt ut av atmosfæren, og lagres trygt. Forskerne ved Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) har lykkes i å produsere fast materie av drivgassene. Det er lovende for ønsket om ufarlig lagring. Katalysatorer i flytende metall genererer fast, "kunstig" kull ved romtemperatur.  rmit.edu.au Sol-sommerfugl Sommerfuglvinger optimaliserer solceller På en tynnsjiktsolcelle etterlignet Hendrik Hölscher ved KIT-instituttet for mikrostruktur teknikk (IMT) og Radwanul H. Siddique, som i dag er ved California Institute of Technology, nanostrukturen til vingene hos Pachliopta aristolochiae. Resultat: Opptil 207 % høyere lysabsorbsjon enn på en flat overflate. Prosjektet ble utmerket med Bionic Award fra VDI.  kit.edu 6 UPDATE 1/19 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact