AMNYTT 4/2019 - Page 85

VEIVISER Vann Brønner i Schwarzwald med kommunikasjons- egenskaper 28 Jord Ut i det grønne med jordingshagens mester 22 Gass I Tyrkia utvinner og bruker man metan fra avfall. 32 SOLENERGI FØDSEL E T TERSPURT Lynavverging Automatiserernes app-aradis Øynene våre lyser Hvorfor Phoenix Contact klatrer opp på taket til byggherrer, og hvorfor dette er en velgjerning for solcellemoduler? | 20 Radikal nytenkning – PLCnext Technology | 26 Intervju rundt Highlights 2019 | 38 KL ARGJØRING Talende brønner AVLEDNING Jordingsgartneren Når Gerhard Wolff borer opp jernbanefyllinger og kaster jernkuler i Blutbach | 22 I Schwarzwald kommuniserer kontrollrom og pumpestasjoner helt uten mellomledd | 28 Redaksjonelt | 03 Fra bransjen | 06 Bak kulissene | 40 GJENVINNING Alkymistene fra Bosporos Impressum | 43 Forhåndsvisning | 43 Utvinning av energi fra søppelhaugen | 32 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 5