AMNYTT 4/2019 - Page 84

UPDATE Das Innovationsmagazin von Phoenix Contact Regeneration Im Land der freien Friesen und mächtigen Stürme Wo Wind und Mobilität eine Einheit bilden Die Alchemisten vom Bosporus Wie aus verrottendem Müll kostbare Energie gewonnen wird Zu Gast im Erdungsgarten Wenn Eisenkugeln für Potenziale sorgen 1 Våren er selve symbolet på fornyelse og regenerering. Omslaget til den nye UPDATE tar for seg dette temaet, og forlenges naturlig videre inn mot fornybare energiformer Vind Når fornybar energi møter e-mobilitet 10 Mot strømmen Mens nye kraftledninger strekker seg i sydlig retning, går vi motsatt vei, til vindenergiens hjemsted. For her venter nye teknologier | 10 Der vi er sterke Når man betrakter et vindanlegg, hvor ligger egentlig teknikken fra Phoenix  Contact? | 14 Teamet Vind Samlet kompetanse på 22 bein – temaet vind vet hvordan energi hentes ut av luft i bevegelse | 16 CO 2 -fangeren I sin bransje er Jörg Spitzner som regel to hestehoder foran. På besøk hos en tankeleder innen vindenergi | 18 4 UPDATE 1/19 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact