AMNYTT 4/2019 - Page 83

R E D A K S J O N E LT Annerledes. For deg. Kjære leser! Våren og Hannover Messe – de hører helt enkelt sammen. Begge deler står for fornyelse, regenerering, frisk motivasjon og store mengder energi. For å passe best mulig inn i dette landskapet fremstår kundemagasinet vårt nå i helt ny kledning. UPDATE er en spennende blanding av fakta, reportasjer og intervjuer – dermed kommer du enda tettere inn på de Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact temaene som berører oss. Fra fornyelse og til fornybar energi er veien kort. Denne utgaven er i stor grad viet til vind- og solcellesektoren, sektorer som vi er delaktige i med utallige innovasjoner, og det over hele verden. Regenerering omfatter selvsagt også gjenvinning, i dette eksempelet gjenvinning av verdifulle stoffer. Et eksempel finner du på side 32 og utover, der metan fra avfall spiller en helt sentral rolle. Visste du at Phoenix Contact har en egen hage? Her dyrkes det riktignok verken tomater eller poteter. Hvordan vi med vår jordingshage likevel høster rikelige avlinger, avslører vi for deg på side 22. Tidspunktet for nylanseringen av UPDATE var selvsagt ikke tilfeldig, ettersom det faller nøyaktig sammen med Hannover Messe: Årets absolutte messehøydepunkt. Og på denne presenterer vi også i år det komplette spekteret med innovasjonskrefter hos Phoenix Contact. Disse kreftene gjenspeiler seg i samlet form i vår Highlights-brosjyre. Hvordan den rangerer, og hvordan den ble til, forklarer Stephan Frigge, daglig leder for Phoenix Contact Deutschland GmbH, på side 38. God lesefornøyelse! Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 3