AMNYTT 4/2019 - Page 82

#gjenvinning #likevekt #prosess #energi #gjenoppfriskning #gjenvinning #revitalisering #økologi #fremskritt #regenerering #regenerering #medisin #material #kraft #gjenoppretting #tilbakeføring #klargjøring #gjenbrukstiltak #nyoppstandelse