AMNYTT 4/2019 - Page 80

80 /163 og være med i forskjellig K-drama. Etter besøket dro enkelte av oss Itaewon, som er det internasjonale området i Seoul. Her gikk vi rundt og tok en generelt rolig kveld. Dag 6 – På grensen til Nord-Korea Siste dagen dro fire av oss til DMZ (demilitarized zone), grensa mot Nord-Korea. Dette må sies å ha vært den mest interessante delen av tu- ren. Her var vi på et observatorium og kunne se over til Nord-Korea, vi var innom Dorasan togstasjon som nylig ble bygd og er eneste togsta- AMNYTT NR. 4 2019 sjonen i Sør-Korea som har linje til Pyongyang, hovedstaden i Nord- Korea. Siste delen av turen var til en tun- nel Nord-Korea gravde inn mot Se- oul. Den ble heldigvis ikke ferdig før den ble oppdaget. Kvelden brukte vi som en slags avslutning ettersom en del skulle reise videre neste dag. Vi spiste på en japansk sushirestau- rant og bowlet. Turen til Seoul var veldig interes- sant og ga mange fine minner. Uni- versitetene var mye større enn de vi finner i Norge og det virket som de hadde et godt læringsmiljø».