AMNYTT 4/2019 - Page 8

Pressemeldinger Robotisering må redde norsk industri En norsk skole, en robotforhandler og en robotfabrikant jobber sammen for å opp- rettholde industriproduksjonen i Hardanger og Norge. Flere og flere norske selskaper er truet av global konkurranse fordi norske pro- duksjonsbedrifter ikke kan produsere nok konkurranseevne. Ifølge IMD, World Competitiveness Center, faller Norges konkurranseevne markert. Norge er nå ran- gert som nummer 11, hvor Norge ble rangert på 8. plass i 2018 over de mest konkurransedyktige lan- dene. Cobotnor og Voss VGS samler nå produk- sjonsselskaper i Hardanger og omegn på et felles mål: Bevare produksjon og jobb. IO-Link master, felt-modul  Robust design  For Profinet, Ethernet/IP, EtherCat og ModBus TCP  4 eller 8 IO-Link porter  V1.1 funksjonalitet  Egen serie for næringsmiddel- industrien, IP68/IP69K JFKnudtzen AS  66 98 33 50  www.jfknudtzen.no