AMNYTT 4/2019 - Page 79

79 /163 slutten av dagen var det fellesmid- dag på en lokal restaurant med kor- ean barbeque. Dag 3 - Verdens største kvinnelige utdanningsinstitusjon Dag tre bød på tur til universitet nr. 2, EWHA womans university. Dette er ett av Sør-Koreas mest presti- sjefylte universiteter og er verdens største kvinnelige utdanningsinsti- tusjon. Selv om det er et kvinneuni- versitet er det fullt mulig for menn å studere her. Eneste krav er at man ikke fullfører graden mens man er hos EWHA. Det var tre linje fra NTNU som besøkte EWHA denne dagen, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Nanoteknologi og In- dustrielt design. Hos EWHA fikk vi et foredrag av Innovasjon Norge om Norges forhold til Sør-Korea, både politisk, økonomisk og utdannings- messig. Etter Innovasjon Norges foredrag fortalte noen av EWHAs professorer om deres forsknings- områder. Noen av disse temaene var maskinlæring, nevrale nettverk og etikk rundt dyreforsøk. I tillegg fikk vi informasjon om sommer- skole og utvekslingsmuligheter hos EWHA. Etter at vi var ferdige med besøket på EWHA dro noen av oss på leting etter Yongsan Electronics AMNYTT NR. 4 2019 Market, som visstnok skulle være et stort marked med masse elektro- nikk. Vi ble litt skuffa når det for det meste var karaoke-utstyr og diverse hvitevarer. Dag 4 – Med Samsung inn i fremtiden På dag fire tok vi turen til Gangnam og Samsung D’Light, som er frem- tidsmuseet til Samsung. Her fikk vi et lite innblikk i hvordan Samsung ser for seg at fremtidens teknolo- gi vil påvirke samfunnet og hvor- dan et fremtidig hjem ser ut. Sam- sung hadde kun utstillingsmodeller av produkter som allerede finnes i butikk, så vi fikk ikke mulighet tl å se hva de har på gang for de nær- meste årene. Resten av dagen gikk til frivillige aktiviteter så jeg og en del andre dro til Lotte World Tower, verdens femte høyeste tårn. Det har et observasjonsdekk 478moh med utsikt over så godt som hele Seoul. Dag 5 – Digital medieby Nest siste dagen dro vi til Digital Media City. Det er et helt byområ- de dedikert til Sør-Koreansk media. Vi var på besøk hos et av de største mediehusene i Sør-Korea, MBC. Hos dem fikk vi en guidet tur gjennom historien til selskapet og til slutt fikk vi prøve oss som nyhetsverter