AMNYTT 4/2019 - Page 78

78 /163 «Jeg reiste til Sør-Korea sammen med resten av studiet mitt, Elektro- nisk systemdesign og innovasjon, lørdag 6. april. Vi var en gjeng på rundt 60 studenter og to forelesere som dro på turen. Reisen tok om- trent ett døgn og vi var framme i Seoul kl 17.00 søndag ettermiddag. Den første kvelden gikk for det mes- te ut på å komme seg til hotellet og slappe av etter reisen. Dag 2 – Universitet med fantastisk arkitektur På dag to gikk turen til byområdet Suwon for sightseeing og Kyong- AMNYTT NR. 4 2019 Hee University. Store deler av Su- won er innesperret av Hwaseong Fortress som er en festning byg- get av Kong Jeongjo på slutten av 1700-tallet. Festningen består av høye murer rundt området og flere templer og statuer. Hwaseong For- tress ble gjort til en del av UNESCOs verdensarv i 1997. Etter en stund i Suwon gikk turen videre til Kyong- Hee University. Det er et gigantisk universitet med bygg i både romersk og egyptisk arkitekturstil. Her fikk vi informasjon om utvekslingsmulig- hetene deres og hvilke muligheter det var for å studere elektronikk. På