AMNYTT 4/2019 - Page 75

Pressemeldinger Når dampen forsvinner, betyr det tapt energi, og tapt profitt. Du vet kanskje at en blokkert kon- denspotte, eller en kondenspotte med lekkasje resulterer i tapt energi. Men vet du hvor mye pen- ger som forsvinner med dampen? U.S. Department of Energy, forteller at omtrent 20% av produsert damp forsvinner via lekkasjer i kondenspot- tene. Dette utgjør en stor andel av din energiregning. Rosemount sin 708 Acoustic Sensor gir deg fullt innsyn i dine kondenspotter uten manuelle runder. Ved å benytte seg av denne sensoren er det ingen bekymring for å tilføre merarbeid. Sensorene er basert på clamp-on tek- nologi, så ingen mekanisk arbeid må utføres. De kan enkelt monteres der den måtte ønskes. De er batteridrevet med 10 års driftstid, så ingen behov for hyppig batteribytte. I tillegg kommu- niserer de trådløst, så ingen kabler må trekkes. I min prosess må jeg ha pålitelige trykkmålinger, både lokalt og remote. NÅ KAN DU DET Reduser utfordringene på vedlikehold relatert til trykkmålinger, få forbedret sikkerheten til operatøren og få kontinuerlig tilgang til trykkavlesningen med Emerson’s Wireless Pressure Gauge. Emerson’s velkjente piezoresistive sensorteknologi gir overtrykksbeskyttelse og flere barrierer mot prosessmediet for å øke pålitelighet og sikkerhet. Elektronisk overføring av data til lokal viser og statuslampe for feilindikasjon. WirelessHART ® kommunikasjonen sender informasjonen videre til kontroll- og overvåkingssystem hvert minutt. For å lære mer om produktet besøk EmersonProcess.com/Rosemount-Wireless-Pressure-Gauge. Kontakt oss på telefon: 35575600 eller send oss en mail på info.no@emerson.com Registrer deg for å få nyheter fra Emerson Emerson.com/subscribe Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke. ©2019 Emerson Electric Co.