AMNYTT 4/2019 - Page 74

Pressemeldinger Hygienisk, nøyaktig og robust trykksensor - JUMO TAROS S46 H JUMO TAROS S46 H er en ideell trykksensor for næringsmiddelindus- trien, CIP- og SIP-applikasjoner, sterilisatorer og autoklaver, samt for hygieniske trykkmålingsapplikasjoner. Tryksensoren sikrer også maksi- mal pålitelighet i farmasøytiske, medisinske og bioteknologiske nærin- ger. Beskyttelsesklasser fra IP65 til IP69 muliggjør bruk i alle områder, uavhengig av miljøpåvirkning. Bruken av FDA-kompatible materialer og hy- gieniske prosessforbindelser (klemme, VARI- VENT, JUMO PEKA) sikrer deg høy pålitelighet og gjør det enkelt med renhold. Standard måleområder for JUMO TAROS S46 H er mellom 0 og 100 bar. Forum for Automatisk Produksjon NFEA og Norsk Industri har arrangert denne konferansen sammen i flere år, og denne gangen er vi er så heldige å få legge årets bedriftsbesøk til Siemens sin høy-teknologiske batterifabrikk. TRONDHEIM, 28. - 29. AUGUST 2019 PROGRAM OG PÅMELDING