AMNYTT 4/2019 - Page 68

Pressemeldinger Lillebakk har inngått millionkontrakt med Smarthub Smarthub AS, en allianse mellom ti nettselskaper i Møre og Romsdal, har valgt Lillebakk AS om levering av avansert overvåkning på alle sine nettstasjoner. - For Lillebakk AS har kontrakten en verdi på 34 MNOK, og vil sikre den videre veksten i selskapet, sier Frode Lillebakk, CEO i Lillebakk AS. Molde-baserte Lillebakk er et frem- overlent teknologiselskap som leverer softwareløsninger og automasjonsløs- ninger til ulike bransjer. Selskapet har utviklet plattformen LINSiGHT. som retter seg mot “Internet of Things”- løsninger og vil være sentral i digitali- sering innen de fleste bransjer.