AMNYTT 4/2019 - Page 66

66 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Digitaliseringen er på full fart inn i skipsnæringen i hvor stort omfang elektrisering var kommet i moderne fiskes- båter. Les artikkelen her: http:// m a g a z i n e. a m ny t t . n o /a m ny t t - nr-5-2018/0355085001537284497/ p48 Miljøovervåking Utslipp fra skip har fått ekstra opp- merksomhet i Norge, spesielt med bilder fra Vestlandsfjorder hvor cru- ise skip nærmest tåkelegger nær- område skip. IMO (International Ma- ritime Organization) som regulerer internasjonal skipsfart har satt krav tila t alle skip må redusere sine svo- velutslipp innen 2020. For å sikre at det skjer settes det krav til overvå- king av eksosen. Norske leverandø- rer har utviklet konkurransedyktige løsninger for slik overvåking. Årets skip Verdens største plug-in hybrid skip, Color Hybrid, er kåret til «Ship of The Year» under årets mess på Lil- lestrøm. Av de 20 fartøyene som har vunnet prisen siden 1997, er åtte utstyrt med Siemens-teknologi for kraftforsyning og fremdrift. - Dette er helt klart en inspirerende bekreftelse på at vårt mål om å ska- pe en fremtidsrettet og bærekraftig skipsfart blir verdsatt av næringen, sier salgsdirektør Ketil Aagesen i Si- emens.