AMNYTT 4/2019 - Page 64

64 /163 AMNYTT NR. 4 2019 De nye utslippskravene til sjøs krever gode instrumenteringsløsninger Under årets Nors Shipping var ikke automatiseringsbransjen så mye til stede som for to år siden. Men det interessante var et flere utstil- lere AMNYTT snakket med meldte at nå er omsetningen innen marin virksomhet på nivået de hadde før nedturen i oljebransjen. For enkel- te utgjør dette omlag halvparten av omsetningen. Digitalisering Trenden er den samme innen marin virksomhet som i industrien forøv- rig. Digitaliseringen gjør sitt inntog. Det første inntrykket man fikk, ved å gå rundt i utstillingen, var at auto- matisering og digitalisering ikke var så fremtredende som ved enkelte tidligere utstillinger. Men ved nøye- re ettersyn kom digitaliseringstren- den tydeligere frem. Avansert instrumentering gir økt driftssikkerhet. Det er mye roteren- de utstyr om bord i et skip. Mitsu- bishi presenterte et brukervennlig vibrasjonsovervåkings system. Med seks sensorer, som kan økes til 14, kan løsning gir tidlig informasjon om behovet for ettersyn eller ved- likehold. IndustriPC og panelPCer blir mer og mer vanlig. Flere leverandører ser nå at marin virksomhet er et vok-