AMNYTT 4/2019 - Page 60

60 /163 AMNYTT NR. 4 2019 senterer 8 faser, som følger krono- logisk etter hverandre, mener Kotter nå at alle driverne er viktige gjennom hele endringsprosessen. IT selskapene er nå en bedre samarbeidspartner for produksjonsutstyr leverandørene Endringsledere gjør ofte den feilen at de tror at andre forstår situasjo- nen, føler endringsbehovet og ser den nye retningen like klart som de selv gjør. En god del tilgjengelig litteratur John Kotter, er blant de best kjente og har forfattet de mest brukte arti- klene innen endringsledelse. Artikke- len ble ført utgitt for 20 år siden, og siden den gang har Kotter oppdatert sitt eget rammeverk. Ifølge Kotter vil en vellykket endringsprosess kreve 8 ulike drivere. Der originalartikkelen argumenterer for at driverne repre- De 8 driverne som Kotter har identi- fisert handler om at lederen må: 1. Skape forståelse for at endring er viktig 2. Etablere en kraftfull gruppe til å lede endringsprosessen 3. Utvikle en visjon og en strategi 4. Formidle visjonen på en troverdig måte 5. Fjerne motstand 6. Skape synlige resultater 7. Befeste forbedringene slik at de utløser enda flere forandringer 8. Forankre nye holdninger i bedrift- skultur Her er åtte praktiske råd hentet fra en annen kilde • Endring forutsetter erkjennelse av endringsbehov. Enten en krise eller en løfterik visjon. • Endringsledelse krever ledelse- sendring. Behovet for lederskap er ofte sterkt forsømt. • Endring forutsetter bevissthet om retning og kommunikasjon av retning. • Det må skapes oppslutning om ønsket retning. • Endringsprosesser må skapes og ledes.