AMNYTT 4/2019 - Page 57

57 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Digitalisering krever god endringsledelse På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere tekniske revolusjoner skjer endringene i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere. Av Jan Eirik Schiøtz