AMNYTT 4/2019 - Page 51

51 /163 AMNYTT NR. 4 2019 DeltaV Alarm Mosaic Med «Alarm Mosaic» har Emerson lansert en ny måte å visualisere og håndtere alarmer på i DeltaV. Alarmer har tradisjonelt vært presentert i en liste, der det kan være vanskelig for operatører å skille det som er viktig og kritisk fra det som enten er uviktige eller følgealarmer. Spesielt i en kritisk situasjon der alarmlisten oversvømmes av både viktige og mindre viktige alarmer, kan operatørene miste oversikten og håndtering av sitasjonen blir vanskelig. Av Iver Evensen, Emerson Automation Solution