AMNYTT 4/2019 - Page 49

Pressemeldinger Enkel opplæring med KUKA ready 2_educate – Ferdige enheter for øving på robotprogrammering. Når kurs- holdere på skoler og arbeidsplas- ser skal lære opp folk i å håndtere moderne industriutstyr, trenger de gode øvingsceller. Derfor har KUKA utviklet øvingskonseptet ready2_educate. Men i takt med at robotene tar over rutinepregede arbeidsoppgaver, øker også kravene til kunnskap hos dagens industriarbeidere. – Dette er letthåndterlige enheter der du på en enkel måte kan sette deg inn i hvordan robotprogrammering fun- gerer, sier Joacim Lorentsson, som er salgssjef i KUKA Nordic. www.jumo.no JUMO AS, Storgata 4 A, 1767 Halden, Norge, Telefon: +47 67 97 37 10, E-mail: info.no@jumo.net