AMNYTT 4/2019 - Page 44

44 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Kompetente medarbeidere som kjenner bransjen er viktig ett til to år, så vi at vi måtte over på serieproduksjon. I denne omleg- ging ble det klart at mer moderne teknologi var nødvendig å benytte i produktene. Det krever en del av organisasjonen vår å gjennomfø- re en slik endring. Men vi føler t vi nå er kommet i mål med endring av bedriftskulturen. Nå har vi et inno- vativt design og løsning på analysa- toren. Og logistikkløsningen vår er også oppgradert. Moderne løsning Det krever PLSer og kommunika- sjonsløsninger med god industri- ell kvalitet i det røffe miljøet det er om bord i skip. For å sikre kon- tinuerlig overvåking må systemene også være utstyrt med avbruddsfri strømforsyning. – I evalueringen av mulige leverandører, som hadde det produktspekteret vi trengte og høy nok kvalitet, ble Wago valgt, sier Ensby. Kundene ønsket mer bruker- vennlig presentasjon, HMI løsninger, enn tidligere. Alle disse kravene, om kvalitet på produktene og bruker- vennlighet, tilfredsstilte Wago godt. God underleverandør - Wago har kvalitetsmessig gode produkter og fleksible løsninger, som tilfredsstiller alle våre krav, for- teller Ensby. Våre erfaringer så langt er at det er ingen andre leverandører