AMNYTT 4/2019 - Page 41

41 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Fremtidsrettet analyseløsning fra ledende produsent Det måles gasskonsentrasjoner ned til 20 ppm. Miljøet hvor analysatoren skal plasseres må være tilpasset skipskrav. Høye temperaturer og fuktighet i kombinasjon med vibrasjoner krever at det benyttes høy kvalitet på komponenter i utstyret. I Norge har vi utviklet gode fagmiljøer i en rekke segmenter for skipsindustrien. En nisje hvor Norge er ledende er innen analyse av eksosgass. Med nye strengere internasjonale utslippskrav har Norsk Analyse vist hva dette fagmiljøet kan oppnå. Av Jan Eirik Schiøtz