AMNYTT 4/2019 - Page 38

Pressemeldinger Tilkobling i automatisering av industrielle bevegelser Tilkobling spiller en viktig rolle ved videreutviklingen av teknologiske funksjoner. Den setter i gang og muliggjør fantastiske fremskritt innen ulike områder i bransjen. Et stort bruksområde for Tilkobling finner man innen automatiseringsteknologi. En omfattende tilkobling av kontrollkjeden gir et enormt potensial. Man kan jo spørre seg hvorfor Tilkobling ennå ikke er blitt integrert i mange produksjonsom- råder, og hvorfor man ofte fortsatt jobber med ufleksible separate løsninger. Kontroller og multi-touch HMI i en enhet B & Rs nye Power Panel har en dedikert prosessor for HMI. Power Panel C50 kombinerer alle fordelene med en kraftig kontroller og en moderne projisert kapasitiv berøringsskjerm i en enkelt HMI-enhet. Kraftpanelet er utstyrt med en dedikert prosessor for HMI-applikasjonen, og er derfor en optimal løsning for mappevisning HMI-applikasjoner. Den kan brukes ved temperaturer fra -20 ° C til + 60 ° C og krever ingen blåsere.