AMNYTT 4/2019 - Page 37

37 /163 Transmittere med to inngangskanaler har algorit- mer som gjør dem i stand til mer enn å omforme og videreformidle sensorsignalene. I applikasjoner med kontrollfunksjon og krav til ”oppetid” kan transmit- teren skifte over til reservesensoren dersom den oppdager drift eller brudd på primærsensoren. Med Hart eller Profibus/FF kan dette også sendes som alarm til overordnet system, og en kontrollert utskif- ting kan foretas. Tradisjonelt har det vært brukt 1 innstikk med 2 sensorer i slike applikasjoner. Ulem- pen her er at den mekaniske påkjenningen som får den ene sensoren til å ryke påvirker den andre på samme måte, slik at sannsynligheten for at den også ryker på nesten samme tid er stor. Ved kritiske må- linger er det derfor mer hensiktsmessig å installere 2 uavhengige temperaturmålere, som begge kobles til samme 2 kanalstransmitter. Temperaturtransmitternes diagnostikkmuligheter er også nyttig i SIL og prosessikkerhet. Transmittere utviklet i henhold til IEC 61508:2010 har god intern diagnostikk. E+H har også utgaver med en enkel wi- zard for rask Pooftesting. Display Transmittere kan også kombineres med feltdisplay – enten de små som leses av gjennom lokket i et stan- dard termometerhode, eller i en kompaktutgave som med store, bakgrunnsbelyste tall gir operatøren infor- masjon om tilstanden på god avstand. Disse utgavene har som regel to kanaler, og ved busskommunikasjon som FF og Profibus PA der kun en temperaturinngang er i bruk, kan den andre kanalen brukes til alterneren- de visning av for eksempel signalet fra en trykktrans- mitter i det samme prosessavsnittet. AMNYTT NR. 4 2019