AMNYTT 4/2019 - Page 35

35 /163 Noen transmittere har klipstilkob- ling som sikrer at kablene sitter godt og ikke løsner, slik vibrasjoner kan få skruklemmer til å gjøre. En stor fordel for RTD/Pt-100 sensorer der motstand er selve måleprinsippet. Linearingstabeller Temperaturtransmittere har selv- sagt lineariseringstabeller for man- ge typer RTD’er og TC ’er, og en avansert utgave dekker alle sensor- typer som brukes i prosessindustri- en. TMT82 fra Endress+Hauser har for eksempell 31 forhåndsdefinerte valgmuligheter pr kanal (den har inngang for 2 sensorer). Bluetooth Som andre prosessinstrumenter kommuniserer temperaturtransmit- tere med overordnede systemer på ulike måter, både tradisjonelt AMNYTT NR. 4 2019 4-20mA, med eller uten Hart, og Profibus PA og Fieldbus Foundation (FF). Blåtann kommunikasjon for konfigurasjon og tilstandskontroll har etter hvert blitt vanlig på feltin- strumenter. E+H har nå lansert 2 nye temperaturtransmittere med blå- tann; TMT71 m 4-20mA og TMT72 m 4-20mA og Hart. På en avstand inntil 10m kan man derved både pa- rametrisere og sjekke tilstanden via SmartBlue app fra mobiltelefonen, og vanskelig plasserte termometre er således mye raskere å få tilgang til. Blåtannprotokollen fra E+H er kryptert og har samme sikkerhets- nivå som det banker bruker på sine betalingskort. Perfect match Dagens transmittere inneholder også andre algoritmer for mange oppgaver. I tillegg til lineariseringen