AMNYTT 4/2019 - Page 34

34 /163 Så var turen kommet til transmit- teren. Hodemontert utgave er i de fleste bransjer og applikasjoner det mest hensiktsmessige. Og bør bru- kes dersom omgivelsestemperatu- ren ikke er for høy. Korte spesialkabler Bruk av lineariseringsmoduler for RTD og TC i inngangskort i PLS/ DCS, innebærer lange kabelstrekk med signaler som er følsomme for AMNYTT NR. 4 2019 EMC (støy), fare for overgangs- motstand ved krysskoblinger og for termoelementets (TC) del, dyre kompensasjonskabler. DIN skinne transmittere for nærstående sam- leskap i felt eller koblingsboks i nærheten av termometret er hen- siktsmessig der temperaturen ved termometret er for høy, eller plas- sen er så liten at termometret i seg selv ikke har plass til hodemontert transmitter.