AMNYTT 4/2019 - Page 33

33 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Temperaturmålinger del 3 - Transmittere Der forholdene tillater det, er det smart å bruke hodemonterte temperaturtransmittere. Målenøyaktigheten kan løftes betraktelig ved Callendar Van Dusen-optimalisering, og dagens transmittere er ofte gode på diagnostikk. Tekst: Rita Refvik, Endress+Hauser AS, Illustrasjoner: Endress+Hauser/iStockphoto