AMNYTT 4/2019 - Page 31

Pressemeldinger Modulbasert fotoceller serie Stikkordet er fleksibilitet på den nye fotocelleserien fra Pepperl+Fuchs. Serien leveres med alle funksjons- prinsipper, som direkte reflekte- rende, mot refleks, separat sender/ mottaker og avstandsmåling. fysisk kapslingsdesign. Fotocelleserien R100, R101, R103, R200, og R201 er de forskjellige byggeformene som gjør at man alltid vil finne en fotocelle som dekker det aktuelle målebehovet. Fotocelleserien har fem standard kaps- linger med samme brukergrensesnitt og IO-Link som standard. Den eneste forskjellen er monteringsmetode og Berøringsfri, kompakt, smart Sikkerhetsbryteren med RFID- teknologi for intelligent beskyttel- sesdør- og posisjonsovervåking. PSRswitch, fra Phoenix Contact, er en elektronisk, kodet sik- kerhetsbryter i kompakt bygg- form. Takket være integrert RFID-transponderteknologi og intelligens får du optimal beskyt- telse mot manipulering og den beste sikkerheten i samsvar med EN ISO 14119. Med kompatible evalueringsenheter og SAC-kabling gir vi deg en økonomisk effektiv komplett løsning for fleksibel overvåking av beskyttelsesdører og posisjoner for den digitale fabrikken. Dine fordeler • Fleksibel bruk takket være kompakt design • Optimal beskyttelse mot manipule- ring takket være tre RFID-kodetrinn • Sikker seriekobling med utstrakt diagnostikkinformasjon • Praktisk installering takket være gjen- nomgående M12-tilkoblingsteknikk Pålitelig og økonomisk effektiv kom- plett løsning for den digitale fabrikken Den berøringsfri sikkerhetsbryteren PSRswitch kobler maskiner og anlegg sikkert ut så lenge en beskyttelsesan- ordning som foretar skille i form av bevegelse, ikke er korrekt lukket. Et ytterligere bruksområde er sikker over- våking av flere maskinposisjoner, for eksempel ved roboter. Hver kompakte koblingsenhet består av en RFID-kodet sensor og en aktivator.