AMNYTT 4/2019 - Page 25

25 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Nærmer oss målet 1. januar 2018 ble automatiseringsbransjens to foreninger fusjonert. Etter mange års diskusjoner, i foreningenes styrer og hos medlemmene, ble det høsten 2017 enighet om å slå sammen NFA og Ifea. Det er mye historie og kultur som skal samkjøres til en slagkraftig organisasjon. I løpet av våren 2019 har det skjedd mye i den nye foreningen, NFEA, som peker mot at målsettingen om en slagkraftig forening vil bli nådd. Av Jan Eirik Schiøtz