AMNYTT 4/2019 - Page 23

Pressemeldinger ABB lanserer Onboard Microgrid for optimalisert energieffektivitet for mindre fartøy Onboard Microgrid-systemet er basert på ABBs prisvinnende, likestrøms kraftsystem Onboard DC Grid™. Dette systemet øker energieffektiviteten opp til 20 prosent i større fartøy. Gjennom lanseringen av et mer kompakte system gjør ABB tilsvarende effektivitet tilgjengelig for min- dre fartøy som opererer over kor- tere avstander. Onboard Microgrid kan benyttes for rent batteridrift, brenselceller eller en kombinasjon av disse.