AMNYTT 4/2019 - Page 22

RADAR NIVÅMÅLING MED 80 GHZ Industrielle prosesser blir stadig mer spesifi kke og komplekse. Nå blir det enda enklere å velge det rette måleinstrument. For berøringsløs nivåmåling; velg VEGAPULS 64 for væsker – VEGAPULS 69 for faststoff . DYNAMISK OMRÅDE 120 dB Medier med dårlige refl eksjonsegenskaper? Støv, kondens eller groing? Radarsensorene med klassens beste dynamiske område, måler alltid med høyeste pålitelighet. PROSESSTILKOBLING FRA ¾" Med små anslutninger og kompakt konstruksjon er VEGAPULS 64 perfekt selv for de aller minste væskebeholdere. FOKUSERING 3° Ingen støysignaler fra interne konstruksjoner. Strålevinkel fra 3° ved måling av væsker og 4° ved faststoff . NØYAKTIGHET +/-1 mm Hver dråpe teller for VEGAPULS 64. Skårer høyt for sin nøyaktighet. Viktig, ikke minst ved måling av verdifulle medier. BETJENING 80 GHz radarsensorene kan også betjenes trådløst med smarttelefon eller nettbrett. Er du klar over at for alle VEGA-sensorer fra 2002 og senere kan Bluetooth etterinstalleres? Skift ut den universelle display- og betjeningsenheten PLICSCOM. Ytterligere informasjon: www.vega.com/radar Sentralbord +47 31003700 | E-mail info.no@vega.com